Tom Naegels wint zijn eerste belangrijke literatuurprijs

Gerard Walschapprijs voor Los

De vierde Literatuurprijs Gerard Walschap gaat naar Tom Naegels voor zijn roman Los. De prijs, goed voor 7.500 euro, wordt om de twee jaar toegekend aan een Nederlandstalige auteur die maximaal vier boeken op zijn naam heeft staan. Voor de dertigjarige Naegels is het zijn eerste belangrijke literaire onderscheiding.

Met Los van Tom Naegels heeft de jury van de Literatuurprijs Gerard Walschap een semiautobiografische roman bekroond die expliciet maatschappelijke thema's als de multiculturaliteit en euthanasie behandelt. Los is ook een boek dat, in de geest van Walschap, complexloos geëngageerd is.
De jury van de prijs, voorgezeten door Hugo Clausvorser Georges Wildemeersch, wist dat engagement duidelijk te smaken. "Naegels behandelt op overtuigende wijze, zij het alles behalve zwaarwichtig, hete maatschappelijke hangijzers als euthanasie, de multiculturele samenleving, politiek correct denken en racisme", aldus Wildemeersch in zijn verantwoording. De voorzitter noemde Los verder "een hoogstpersoonlijk, authentiek en levensecht boek over Borgerhout, Bompa, Abou Jahjah én Tom Naegels".
De bekroning van het boek van Naegels komt als een kleine verrassing. Van de acht voor de Walschapprijs genomineerde romans (waaronder Slaap! van debutante Annelies Verbeke) is dat van Naegels met voorsprong het minst literaire. Los heeft minstens zoveel kenmerken van de journalistieke reportage als van de roman. Niet toevallig werd het boek het afgelopen jaar uitentreuren geprezen door Vlaams cultuurminister Bert Anciaux.
Voor Tom Naegels is de Literatuurprijs Gerard Walschap de eerste belangrijke bekroning van zijn werk. Hij schreef eerder al een verhalenbundel en twee romans, naast talloze boeken waarvan hij het ghostwriterschap op zich nam. Tot voor kort was Naegels reporter voor Het Laatste Nieuws. Tegenwoordig publiceert hij regelmatig opinies in De Morgen en De Standaard.
Naegels volgt als winnaar van de Literatuurprijs Gerard Walschap Erwin Mortier, Josse De Pauw en Ilja Leonard Pfeijffer op. De prijs werd in 1998 voor het eerst uitgereikt, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Gerard Walschap. De vierde editie was de eerste die georganiseerd werd door de literaire vereniging Behoud de Begeerte. Dat laatste was vooral te merken aan de uitreiking, een literair spektakel in de Antwerpse Bourla in de traditie van Saint Amour en Geletterde Mensen.

Alle Boeken