Alaska – That’s Life

Auteur Tom Naegels gaat trouwen. Het is te zeggen, hij dénkt dat hij gaat trouwen.
Zijn aanstaande weet nog van niets. En binnen de drie jaar gaat hij scheiden. Of vijf, dat moet hij nog uitzoeken. Ook dat weet ze nog niet. Maar het is het grootste cadeau dat hij haar ooit zal kunnen geven.

Zijn aanstaande is zijn ex. Ze heet Julie. Na drie en een half jaar in België is haar asielaanvraag geweigerd. En nog wel om de lulligst denkbare reden: op formele gronden. Ze is niet komen opdagen op haar laatste interview. En waarom is ze niet komen opdagen? Omdat ze de uitnodiging niet heeft gekregen. Daar is ze categoriek in: de aangetekende brief met de uitnodiging om zich aan te melden bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, heeft ze nooit gezien. Naegels gelooft haar. Julie is niet slordig, ze is niet achteloos, ze beseft hoe belangrijk dat laatste gesprek voor haar is. De enige uitweg is een huwelijk.

Denkt hij. Vreest hij.

Beluister het verhaal hier