Bericht aan wie graag debatteert

Bijna een week staat de laatste ombudsbijdrage nu op de site, en er staan 130 reacties onder. Alleen: wat heeft iemand eraan?

Verscheidene reageren rechtstreeks op wat ik geschreven heb, vaak erg kritisch, waarvoor dank. Op hen heb ik ook geantwoord. Die reactie (de 120ste, of de 78ste, zijn er echt zoveel verschillende reacties mogelijk op dat ene stuk?) staat ergens tussen tientallen anderen die ofwel gaan over migratie als dusdanig (en niet over de manier waarop we erover praten), ofwel over Bart De Wever en de N-VA (wat hebben die hiermee te maken?), ofwel over hoe de ‘eliet' de ‘meste mensen' tracht te hersenspoelen, maar die zullen revolteren, let maar op.

Door die veelheid is het gesprek, dat kan u zelf vaststellen, niet alleen chaotisch, er wordt ook niet opgebouwd naar een mogelijke consensus of een beter inzicht: zelfs zij die bij het onderwerp blijven zeggen vaak hetzelfde als wat anderen eerder al aanhaalden, mogelijk omdat die eerdere reacties niet opvielen in de massa.

Dit heeft geen zin.

Het is van essentieel belang dat de lezers van De Standaard mee debatteren over de berichtgeving in hun krant. De stukken van de ombudsman zijn een startpunt, een onderbouwde analyse die uitnodigt tot even onderbouwde tegenwerpingen. Maar het is onmogelijk een gesprek te voeren met zoveel potentiële deelnemers, zonder dat er duidelijke regels gelden, die ook worden toegepast. Anders wordt zo'n forum irrelevant voor iedereen die niet aan de debatten deelneemt, en zelfs wie wél deelneemt ziet vaak niet meer of er op zijn argumenten werd geantwoord.

Graag verwijs ik dan ook met bijzondere nadruk naar de gebruiksvoorwaarden voor deelname aan debatten op De Standaard Online, die u hier kan nalezen. Reacties die daar niet aan voldoen, zullen worden verwijderd.

1. Blijf bij het onderwerp.

Debatten over andere onderwerpen worden op een andere plaats gevoerd. De analyses van de ombudsman gaan over de berichtgeving in de krant en op de site. Ook wie zijn mening kwijt wil over het onderwerp van die berichtgeving doet dat elders.

2. Zorg dat uw bijdrage inhoudelijk onderbouwd is

Bijdragen als ‘mooi gezegd!' of ‘prietpraat!' zijn niet zinvol. Als iemand uw standpunt al verwoord heeft, dan hoeft u dat niet nog een keer te doen: u kan dan instemmend klikken op ‘aanraden'.

3. Besteed voldoende aandacht aan het taalgebruik

Literaire hoogstandjes worden niet verwacht, wel normale Nederlandse zinnen, hoofdletters, punten, en een correcte spelling. Iedereen maakt weleens een fout, daar doen we niet moeilijk over. Maar wie een reactie plaatst vol taal- en spelfouten, heeft niet de tijd genomen om de aandachtige, beredeneerde bijdrage te leveren die je mag verwachten op een forum van deze krant.

4. Wees respectvol ten opzichte van andere personen en organisaties

Er wordt niet gehoond, gesneerd, gesmaald, gemeesmuild, of op misprijzende toon over anderen gesproken. Het getuigt niet alleen van een gebrek aan klasse, het verziekt ook het gesprek. We hebben ondertussen voldoende ervaring met het internet om te weten hoe gemakkelijk dat het slechtste in ons naar boven haalt; de ene sarcastische kreun roept de andere geïrriteerde grom op, en voor je het weet zitten we allemaal apart voor onze computer te sissen en te tandenknarsen.

Voilà. Meer is het niet.

U ziet: het zijn de regels die altijd al hebben gegolden, voor om het even welk debat. Er wordt niemand uitgesloten, wel wordt er iets van u verwacht. Schrijf met de intelligentie, de wijsheid, het gevoel voor humor en het diepgewortelde respect voor andermans mening, waarvan wij weten dat u die bezit.

Ik kijk uit naar uw reacties.