Een viking met een diploma

U kent mij, ik ben dol op toponymie. Tompie Toponymie, zo noemen mijn vrienden mij. Mijn hart sprong dus op bij het lezen van de laatste column van Derk-Jan Eppink (De Standaard, 13 februari) – ik vreesde al dat mijn collega onze schone stiel de rug zou toekeren nu hij, poe poe, in het Europees parlement wil zetelen, maar niet bij LDD natuurlijk, waar Jean-Marie zélf meer columnist dan beleidsman is.

"Het klimaat verandert al zolang de aarde bestaat", wuift Eppink in dat stuk het idee van een door de mens veroorzaakte klimaatopwarming weg. Immers: "Groenland heet Groenland omdat het land vroeger groen was."

Zou dat waar zijn, vraag ik me dan meteen af. Zou het zo simpel zijn? De kust van Ivoorkust is van ivoor, Kaapverdië is een groene kaap en Karel Deruwe heet Karel Deruwe omdat hij nogal eens een ruwe sjarel is?

Goed, ik zoek dat op, en wat vind ik als verklaring? Vanalles en nog wat. Het kan een misspelling zijn van gruntland, wat "land van ondiepe baaien" betekent. Het is mogelijk dat ontdekker Erik De Rode (een wegens moord verbannen Viking, en voor je als Viking verbannen werd voor moord, moest het van niveau zijn) het land groener vond dan hij verwacht had, maar hij kwam dan ook van Ijsland. Maar de meest waarschijnlijke verklaring is deze: dat die De Rode een slimme marketingman was. Een Guillaume Van der Stichelen met een sneek. Nadat hij eens ferm in zijn baard gevloekt had – "ontdek ik ook eens een land, is het voor tachtig procent bedekt met ijs!" – bromde hij tegen de weinigen die hem gevolgd waren en die hij nog niet vermoord had: "Als we kolonisten naar dit onherbergzaam stuk Niets willen lokken, vinden we er beter een verdomd goeie naam voor. Jij, Wim Schamp De Verschrikkelijke, aan de slag. Naam, logo, huisstijl – alles. Denk: groen, zon, strand, daiquiri banana. Niets zeggen over sneeuw of eskimo's. Tegen dat ze ontdekken dat we gelogen hebben, kunnen ze toch niet meer terug."

Een andere Viking deed het hem overigens na, door een al even dor en koud stuk land dat hij ontdekt had, "Wijnland" te noemen.

Nergens lees je dat Groenland, op welk punt in zijn geschiedenis ooit, echt groen geweest is. Nergens. Of toch, ja, op obscure blogs wordt af en toe iets dergelijks beweerd, maar een eerbiedwaardig man als Eppink, die zelf journalist geweest is, die door zijn nieuwe partij naar voren geschoven wordt als intellectueel, die in het Europees parlement wil zetelen – zo'n man zal zulke bronnen toch niet gebruiken? Toch niet als hij over iets ernstigs spreekt als de klimaatopwarming? Dat zou zijn alsof de buitenlandredactie van De Standaard haar analyse van de humanitaire tragedie in Oost-Congo zou baseren op de blog van Getikt Rikske, ‘t Zat Flikske.

Nu ik dat zo zeg. Puur voor de lol zal ik, met enige mutadis en een weinig mutandis, Eppinks stuk eens aanpassen aan de situatie in Congo. Louter voor het plezier van het redeneren. Dat zou dan zo klinken: "Het is tegenwoordig de nieuwe religie om te beweren dat er meer dan een miljoen mensen op de vlucht zijn voor het geweld in Oost-Congo. Wie dat durft te ontkennen, wordt door de profeten van de politieke correctheid in het kamp van de ‘negationisten' geplaatst. Een ernstig debat wordt daardoor onmogelijk. De VN gaat daarin mee. Zelfs de VLD gaat daarin mee. Boe de VLD! Terwijl er altijd volksverhuizingen geweest zijn in deze regio. Congo heet Con-go omdat je er vroeger gemakkelijk kon gaan. De cruciale vraag is: verhuizen deze mensen omwille van het oorlogsgeweld? Wetenschappers en politici en diplomaten en hulpverleners en de VN en De Standaard beweren van wel, Getikt Rikske denkt van niet. Kortom: we weten het niet. Laat ons dus ophouden met onszelf een schuldgevoel aan te praten. Onze economie heeft echt wel andere katten te geselen. Stop die bangmakerij!"

De nieuwe LDD'ers, en dat zijn er wat, mogen Eppink alvast dankbaar zijn. Hij heeft hen een antwoord gegeven op de vraag die ze allemaal eindeloos herhalen zonder het antwoord te kennen, bijna alsof ze hem retorisch bedoelden. "Och, populisme, wat is dat? De rechten van de gewone man verdedigen, is dat populisme?"

Natuurlijk is dat geen populisme. Populisme is: een leugen vertellen die zo eenvoudig en aannemelijk klinkt, dat de waarheid er nodeloos ingewikkeld tegen afsteekt. Zoals: "Groenland heet Groenland omdat het vroeger groen was."

Je moet al columnist zijn om zoiets te verzinnen. Of een Viking met een diploma marketing. Of beiden. Kortom: een topteam, die Eppink en Dedecker. Wat Erik De Rode met Groenland deed, een ijsvlakte verkopen als was het Honolulu, dat moeten zij met zichzelf kunnen.

En zo is het meteen duidelijk wat Anne De Baetzelier er komt zoeken.