Mr. Hyde

VANDAAG vertel ik u over mijn naamgenoot uit de hel. Correctie: bijna-naamgenoot. Hij noemt zich Tom Nagels, zonder extra e, en hij stuurt hele boze, nogal onsamenhangende e-mails naar politici en mediafiguren. Zijn thema's zijn de ,,stinkende, criminele, dronken, politiek-correcte maffia'', het ,,belgisch stinkendrijke superprofitariaat'' en de ,,kolossale terreur'' van de overheid. Hij beschuldigt Tony Mary van ,,medeplichtigheid aan foltering en misdrijven tegen de menselijkheid'' en vindt dat er een ,,totaaloorlog'' gevoerd wordt door de ,,gruwelmedia'' en allerlei ,,stinkende demoncreaturen''.

En dan zijn er mensen die denken dat ik dat ben.

De eerste keer dat ik van hem hoorde was via Luc Bungeneers, schepen in Antwerpen. Hij belde me verontrust op. ,,Tom, heb jij een probleem met mij?'' Bleek dat Tom Nagels hem vijf bladzijden lang had uitgekafferd voor crimineel monster, superpooier en struikrover. Het had iets te maken met de Sinksenfoor.

Een tijdje later kreeg ik Jan Hautekiet aan de lijn. ,,Tom, ik sta versteld van de hoeveelheid bitterheid die op me afkomt.'' Ik was op vakantie, het duurde even voor ik kon terugbellen, en tegen die tijd was Jan danig geïrriteerd door de stroom hysterische beledigingen die hij toegestuurd kreeg. Een uittreksel: ,,Uw wensen kunt u in uw gat stoppen – u bent werkelijk een échte gruwel – houdt toch eens op met dat schijnheilig hypocriet gezijk.''

Omdat ik ongerust werd, heb ik mijn naamgenoot gegoogled. Bleek dat de man zijn tirades in bulk stuurde naar tientallen, soms meer dan honderd prominenten tegelijk. Navraag bij de paar die ik ken leverde op dat sommigen inderdaad dachten dat ik aan een gespleten persoonlijkheid leed: overdag aardige jongen, hellehond bij nacht.

Afgelopen week kreeg ik zelf een mail van hem. Hij wees me erop dat Patrick Janssens in De Zevende Dag vriendelijke woorden had gesproken over mijn boek Los , en maande me aan om afstand te nemen van ,,de hypocriete lof die deze zoveelste misdadige sowjet superprofiteur u toezwaait.'' Hij besloot zijn brief, waarschijnlijk om me gerust te stellen, met: ,,Een racist met verstand en dus in hart en nieren!''

En nu komt het vreemde: hoewel de mail verstuurd is vanaf het adres van Tom Nagels, is hij ondertekend door Herbert Verbeke. Dat is de man die samen met zijn broer Siegfried al meer dan dertig jaar revisionistische literatuur verspreidt, en daar ook voor veroordeeld is – Herbert voorwaardelijk, Siegfried donderdag tot een jaar effectief. Herbert werd ervan verdacht de briefschrijver te zijn in de zaak-Remmery, en hij is al enkele keren geïnterneerd. Het parket vraagt opnieuw zijn internering wegens het bedreigen en stalken van politici.

Ik ben er vrijwel van overtuigd dat Tom Nagels een e-schuilnaam is voor Verbeke. Niet alleen lijken hun epistels stilistisch als twee druppels water op elkaar, bovendien keert in beider proza hetzelfde thema terug: de woede over het feit dat de schrijver krotbelasting moet betalen omdat zijn huis leeg zou staan. Dan wordt het toch al wel héél toevallig als het om twee mannen zou gaan, zeker als die dan nog toegang hebben tot elkaars mailadres.

Tom Nagels is niet Verbekes enige pseudoniem. Op zijn website (waar je ook een onthoofding door moslimterroristen kunt bekijken, het is echt ziek) bulkt het van de razende mails, alle gelijk in onderwerp en toon en stijl en woordkeuze, soms ondertekend met Herbert Verbeke, soms met Tom Nagels, soms met Vincent Marrais, soms met Hans Jongbloedt Op een andere site noemt hij zich Pierre Meeus. Het kan natuurlijk hé, dat er een legertje mensen rondloopt die allen op precies dezelfde manier schrijven en die allen hetzelfde probleem hebben met een krot – misschien wonen ze samen, wie weet? – maar het lijkt me waarschijnlijker dat het om één man gaat.

Ik vraag niet veel van Herbert Verbeke. Alleen dat hij, als hij het nodig vindt om mensen uit te schelden of te brallen over het blanke ras, dat onder zijn eigen naam doet. En dat hij zeker geen naam gebruikt die verdacht lijkt op de mijne. Ik weet niet of je het kunt laten verbieden dat mensen valse mailadressen aanmaken. Deze column is alvast een kennisgeving: als u ooit een mail krijgt waarin woorden als foltering, demoncreaturen en superracketeers voorkomen, een mail die eindigt op Heil! of een waarin u gewoon op bizarre wijze verrot gescholden wordt: dat ben ik niet! En voor de rest: Herbert, wees geen lafbek en zeg wat je te zeggen hebt met open vizier. Hitler noemde zich ook niet Joske.