Nattevingerwerk

HEBT u dat gezien? André Denys leest seksboekjes! En hij komt daar ongegeneerd over vertellen in De zevende dag. Hij moet nu toch niet meer verkozen worden. (Het is wachten op de voorkeuren van Steve Stevaert.) Frieda Van Wijck belde vorige zaterdag nog ongerust naar mij, terwijl ik zat te picknicken in het park. ,,Tom, André Denys wil met mij over seks babbelen! Allez, lees nu: 'Met genoegen stuur ik U Wilde Vijg, het relaas van het erotische leven van een Arabische vrouw. U weet als geen ander dat de seksuele emancipatie mij na aan het hart ligt. Ik kan u verzekeren dat ik daar als gouverneur toe zal blijven bijdragen. Uw ongetemde pruimelaar, Dré.''' Als het over seks gaat met buitenlanders, dan ben ik er graag bij. Ik heb die Wilde Vijg dus meteen gelezen. Een willekeurig fragment: ,,Hij streek met zijn neus langs mijn reet. Ik wist niet precies wat hij van plan was, maar wilde niets liever dan dat hij het zou doen. Als hij in godsnaam maar niet ophield met die gekmakende draaiende masseerbewegingen waar ik helemaal van openging, waardoor mijn vagina overvloeide van heerlijke verrukking, met lange, naar beneden druipende, doorzichtige draden.''

Dat zijn dus de praktijken die André Denys de Oost-Vlamingen wil aanleren. Preuts ben ik niet, maar normen en waarden moeten er zijn, en norm en waarde één is: de provincie en seks, dat gaat niet samen. God weet wat Camille Paulus ons anders morgen komt vertellen. ,,Ik wil de verschillende werelden in de Arabische maatschappij ontdekken'', verantwoordde Denys zich zondagochtend tegen Frieda. ,,Ik heb er geen bezwaar tegen als daar erotiek bij te pas komt. Dat kan appetijtelijk zijn.'' Misschien moet het gerecht nagaan of die journalist van Le Soir echt wel alleen handelde.

Maar goed, daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben. Mijn gedachten gingen deze week vooral uit naar Lieve Dierickx, de studente journalistiek die de inzet werd van de zoveelste belachelijke ruzie tussen De Morgen en De Standaard. Dierickx verdedigt binnenkort haar afstudeerscriptie, over de al dan niet veranderde houding van de Vlaamse kranten tegenover het Vlaams Belang. Laten we hopen dat haar promotor die kranten niet leest, want dan maakt ze geen schijn van kans meer. ,,Nattevingerwerk'', schreef De Standaard . ,,Het kwalitatieve onderzoek is de zwakste schakel van deze masterproef. Van enig empirisch bewijsmateriaal is helemaal geen sprake.'' Pats. Dat meisje hoeft haar thesis niet eens meer te verdedigen. Terug naar eerste kan. Pardon, eerste bach.

Waarom was deze krant zo gemeen? Het is toch de universiteit die haar moet beoordelen? Het gebeurt toch zeker normaal nooit dat er in de krant staat dat je er niets van kan, nog voor je je examen hebt afgelegd?

Om dat te begrijpen had u dus De Morgen moeten lezen. Die had de thesis namelijk eerder al opgevoerd om haar lezers te bezweren De Standaard nimmer ook maar te doorbladeren, zelfs niet voor de columnisten. Onmiddellijke besmetting is uw lot! Want wat is Dierickx' conclusie? ,,Van de onderzochte kranten brengt De Standaard de meeste positieve opiniestukken over het VB. De Standaard (lijkt) haar houding verschoven te hebben naar een soortgelijke houding als de populaire kranten.'' Klaroengeschal en een gratis vat: ,,Enkel voor De Morgen is VB geen normale partij."

Met alle vriendschap die ik koester voor velen bij De Morgen , de zuiverheidscultus daar is soms een beetje vermoeiend: léééés ons, het enige ware antifascistische dagblad! Maar daar gaat het me zelfs niet om. De Morgen vermeldt in dat hoera-stuk nergens dat het onderzoek waarop ze zich baseert een scriptie is van een 22-jarige. Er wordt de indruk gewekt dat het minstens om een doctoraat gaat. We hebben allemaal gestudeerd, we weten allemaal wat een licentiaatsthesis voorstelt. De functie van zo'n ding is afstuderen, meer niet. Het kán dat dit een uitzonderlijke studie is, een die het inderdaad waard is om gepubliceerd te worden, maar dat weten we nog niet want ze is nog niet beoordeeld. Hoe wanhopig ben je, als zo'n 'universitair onderzoek' een wetenschappelijk aura moet geven aan je politieke lijn?

Het is schitterend dat onze twee belangrijkste kwaliteitskranten van mening verschillen over wat goede politieke berichtgeving is. Dat maakt kranten lezen boeiend. Maar verdedig je mening zelf, en geef geen stempel van onaantastbare objectiviteit aan wat in wezen een subjectieve journalistieke keuze is. Een keuze met voor- en nadelen, zoals alle andere. En als je dan toch licentiaatsthesissen erkent als serieuze wetenschappelijke publicaties, wacht dan op zijn minst tot de studenten hun punten gekregen hebben.