Vlaanderen in actie

Al die bouwmetaforen in de Vlaamse regering zeg! CD&V en N-VA die uit 'teflon en beton opgetrokken' zijn, de regering zelf die volgens Groen! 'met spuug en paktouw' aan elkaar hangt, Vlaams Belang dat meent dat Lieten 'brandhout maakt' van de eigen bevoegdheden. Zeg nog eens dat de Belg geboren wordt met een baksteen in de maag. Een baksteen, én een dichterslier.

Al mag die laatste wat beter gestemd worden. 'Uit teflon en beton opgetrokken gevoelloze karikaturen', het was vooral stilistisch ongepast. Die 'gevoelloze karikaturen': dat loopt niet. En aangezien 'teflon' en 'beton' al rijmen, waarom niet gekozen voor een rijm met 'opgetrokken'? 'Uit teflon en beton opgetrokken… geitenbokken'? Mja. Of 'antislipsokken', die is leuk – woordspeling met 'opgetrokken'. Of waarom niet: 'droogdokken'? 'Avondklokken', 'kerfstokken', 'jokkebrokken', 'streptokokken'. Ah, de weelde!

We zijn er nu mee aan het lachen en zo ontwijken we de grond van de zaak. Die is: de nooit verkozen hoer van Stevaert, een eersteklas paljas die zich verheven voelt boven het gewone plebs en die de échte vertegenwoordigers van het échte volk zwart maakt terwijl ze godverdomme zélf een kop heeft om een karikatuur van te maken! Gelukkig is er nog de VRT om de roden te helpen, of is het toeval dat Vlamingenhater Luc Tuymans op Canvas te zien was? – zoals de immer enthousiaste achterban van die uit teflon en beton opgetrokken ontbijtvlokken het op de fora vrolijk uitschreeuwde. Wij vatten samen: er is nog werk aan de winkel, wil de SP.A haar positieve, warme project verkocht krijgen.

Alle teflon op een stokje: ik lees in die mail eigenlijk niets dat de enorme verontwaardiging gisterochtend rechtvaardigde. Lees die commentaren nu: 'Lieten maakt brandhout van de regering waar ze zelf deel van uitmaakt!' 'Ze is vernietigend over de futloosheid van die regering!' 'Ze bekent dat haar eigen regering faalt!' U hoeft mij niet te geloven, ga gewoon zelf naar de oorspronkelijke mail, hij staat op de site van deze krant. En geef toe: dat is toch allemaal fel overdreven? Om niet te zeggen: simpelweg verkeerd? Die mail gaat helemaal niet over het werk van de regering. Hij gaat over het imago van de partijen die er deel van uitmaken. Lieten stelt vast dat de N-VA en CD&V er beter in slagen om hun regeringswerk uit de verf te doen komen dan de SP.A, wat ook zo is, en ze roept op om daar iets aan te doen. Als ze schrijft dat 'VIA geen sterk merk is' dan staat daar niet dat het plan niet werkt, er staat dat CD&V erin geslaagd is zichzelf met het plan te profileren als een consequente en daadkrachtige partij – en dat ondanks het feit dat VIA als merk niet zo sterk is, lees: niet zo bekend bij het brede publiek. Als ze schrijft dat het woord 'innovatie' te 'slimmerig' klinkt, dan heeft ze het niet 'over haar functie als minister van Innovatie', zoals een grote krant nogal gretig concludeerde. Opnieuw: lees zelf de mail. U zult het met me eens zijn dat het daar gaat over 'innovatie' als wervend begrip, als 'sterk merk' om het zo te zeggen: iets waar de SP.A mee de boer op kan gaan. In die betekenis, en enkel die, is 'innovatie' voor Lieten ongeschikt, want te intellectualistisch.

Zelfs de vermaledijde zin over teflon en karikaturen moet je zo lezen. Die gaat helemaal niet over collega-ministers. Wel over het beeld dat CD&V en N-VA van zichzelf willen projecteren als partijen van 'dynamische, krachtdadige bestuurders', partijen van 'mannelijke macho's in maatpak die trefzeker beslissingen nemen'. Het is een profiel waar de SP.A zich tegen af moet zetten, 'zonder in het fletse, gezochte tegendeel te vervallen' – het gaat hier dus overduidelijk over het publieke imago van partijen, de associaties die de kiezer spontaan maakt, niet over individuele politici en hoe die werkelijk zijn.

Zal ik u mijn cynische lezing geven van wat gisteren gebeurd is? De N-VA is razend omdat de SP.A met opeenvolgende lekken geprobeerd heeft hun Siegfried Bracke te beschadigen, en daarbij een aantal journalisten maar al te bereid gevonden heeft. Ze geeft haar coalitiepartner nu een koekje van eigen deeg. Vlaanderen in actie, zeg dat wel. En ook zij vindt gewillige medestanders binnen de pers. Vooral die laatsten mogen zich vragen stellen over het spelletje waarin ze meespelen.